โกดังเก็บสินค้า- TGC บริษัทรับสร้างโรงงานชลบุรี

บริษัทรับสร้างโรงงานชลบุรี  TGC เราได้ดำเนินการสร้างโกดัง Warehouse ขนาดใหญ่ เราดำเนินการออกแบบ และขอใบอนุญาตดำเนินการงานต่างๆ และดำเนินการก่อสร้างโรงงานโกดังเก็บสินค้า 

สร้างโกดังเก็บสินค้าชลบุรี
TGC  บริษัทรับสร้างโรงงานชลบุรี